จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Sealing Compound and Fiber*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Sealing Compound and Fiber

Sealing Fiber ทำจาก Positive dam ซึ่งช่วยยึด Sealing Compound ใน Sealing Fitting

Sealing Compound สำหรับ seal forming รอบๆและระหว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าภายใน

sealing fitting เพื่อควบคุมการผ่านของ แก๊ส , ไอน้ำ และ เปลวไฟ

Visitors: 134,763