จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-754-8844 

Win Win Universe Co.,Ltd.

 บริษัท วิน วิน ยูนิเวอร์ส จำกัด

     จำหน่ายโคมไฟกันระเบิด และ อุปกรณ์กันระเบิดในเครี่องหมายการ ค้า “BOSSTON”

     EX Explosion Proof Lighting , Explosion Proof Equipment  อุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในพื้นที่ มีความเสี่ยงต่อการติดไฟ การระเบิด มีสารเคมีไวไฟ และการกัดกร่อนสูง สำหรับติดตั้งใช้งานในโรงงานผลิต โรงกลั่นน้ำมัน ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน โรงพ่นสี ตู้อบที่มีสารไวไฟ งานผลิตมีฝุ่นผง โรงงานทำสเปรย์ ห้องแลป บริเวณที่มีสารระเหย และวัตถุไวไฟอื่นๆ

 ไฟฉุกเฉิน SUNNY SNP209NC2 และ SNP203NC7

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02- 755-7383 , 02-754-8844

E-mail : suv.winwin@gmail.com

              winwinuni99@gmail.com

 
Visitors: 55,462