จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Product

    โคมไฟกันระเบิด Explosion Proof Lighting และอุปกรณ์กันระเบิด Zone1, Zone2 สำหรับติดตั้งในพื้นที่อันตรายมีความเสี่ยงต่อเกิดประกายไฟ การติดไฟ มีสารเคมี สารไวไฟ และฝุ่นละออง ที่สามารถติดไฟได้โดยง่าย เพื่อป้องกันการติดไฟ การลุกลาม ที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ 
Visitors: 99,179