จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Product

    โคมไฟกันระเบิด โคมไฟ LED กันระเบิด Explosion Proof Lighting และอุปกรณ์กันระเบิด Zone1, Zone2 สำหรับติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย มีความเสี่ยงต่อเกิดประกายไฟ การติดไฟ มีสารเคมี สารไวไฟ และฝุ่นละออง ที่สามารถติดไฟได้โดยง่าย เพื่อป้องกันการติดไฟ การลุกลาม ที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ 

ราคาอุปกรณ์เดินท่อไฟฟ้า Fitting กันระเบิด สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ และเดินระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

Visitors: 249,139