จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Sealing Fitting / Compound and Fiber

 

Sealing Fitting EYK EYS

อุปกรณ์ปิดกั้นภายในท่อเดินสายไฟฟ้าเพื่อแยกส่วนอุปกรณ์กันระเบิด

ใช้อุดในท่อร่วมกับ Sealing Compound and Fiber

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

Sealing Compound and Fiber

อุปกรณ์ ปิดกั้นภายในท่อเดินสายไฟฟ้าเพื่อแยกอุปกรณ์กันระเบิด

ใช้อุดในท่อร่วมกับ Sealing Fitting

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

Visitors: 245,482