จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

About Us

สถานที่ตั้ง เลขที่ 99/914 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ โทร : 02-755-7383, 02-754-8844 Mobile : 086-831-9339 Fax : 02-755-7384

     บริษัท วิน วิน ยูนิเวอร์ส จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยมุ่งพัฒนาและนำเสนอระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า และระบบจ่ายไฟ-สำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันความเสียหายของ อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆในสำนักงาน-โรงงานของท่าน ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมเครื่อง และลดปัญหาการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร ทำให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

      ปัจจุบันในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้า และค่าขนส่งที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจของท่าน ทางบริษัทฯ จึงขอนำเสนอ หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟ LED, หลอดไฟ LVD Induction lamp หลอดไฟ T5 ผลิตภัณฑ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟฟ้า-สำรองไฟฟ้า-ระบบรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า ที่จะช่วยปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของท่านให้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย ประสิทธิภาพงานเต็มที่  พร้อมทั้ง Emergency-Exit  Light ป้ายความปลอดภัยต่างๆ และอุปกรณ์+โคมไฟแบบกันระเบิด เพื่อความปลอดภัยในบริษัท

 

Visitors: 249,139