จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Combination Push Butttons and Pilot Lights PPBL

*คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดและไฟแจ้งเตือนกันระเบิด

รวมเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อย

PPBL Combination Push Butttons and Pilot Lights

Degree of Protection : IP65/66

Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2

Conduit hub : 3/4" NPT.

Visitors: 245,486