จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

การติดตั้ง Sealing Fitting

 

 

การติดตั้ง Sealing Fitting ในพื้นที่อันตราย

การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย กำหนดให้ติดตั้ง Sealing Fitting ระยะห่างจากตัวอุปกรณ์ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และซีลปิดในท่อเพื่อแยกส่วนอุปกรณ์

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

การใช้ Compound ปิดผนึกใน Sealing Fitting

    

วิธีใช้ Sealing Compound

 

แบบประมาณการติดตั้ง โคมไฟกันระเบิด ติดเพดาน และอุปกรณ์การเดินท่อ ร้อยสายไฟในพื้นที่อันตราย

 


Visitors: 245,486