จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

การติดตั้งหลอดไฟ LED T8

สำหรับการใช้หลอดไฟ LED T8 ติดตั้งใหม่โดยเลือกใช้  LED set หลอดไฟ LED T8  พร้อมราง การติดตั้งจะสะดวกง่ายดาย โดยยึดติดขารางไฟ แล้วต่อสายไฟ AC 220V เข้ากับสายไฟหรือหลักต่อสายที่ภายในรางไฟ ก็เป็นอันเรียบร้อย 

การติดตั้งใช้งานหลอดไฟ LED T8

    ปัจจุบันหลอดไฟ LED มีราคาถูกลงมาก และด้วยความประหยัดไฟและให้แสงสว่างสูง  จึงทำให้มีสินค้าออกมาจำหน่ายมากมายหลายแบบ และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย สำหรับการใช้หลอดไฟ LED T8 ติดตั้งใหม่โดยเลือกใช้  LED set หลอดไฟ LED T8  พร้อมราง การติดตั้งจะสะดวกง่ายดาย โดยยึดติดขารางไฟ แล้วต่อสายไฟ AC 220V เข้ากับสายไฟหรือหลักต่อสายที่ภายในรางไฟ ก็เป็นอันเรียบร้อย

ส่วนการเปลี่ยนหลอดไฟ LED T8 ขั้ว G13 เข้ากับรางหลอดไฟ Fluorescent ของเดิม หรือรางไฟ-โคมไฟใหม่ เราจำเป็นจะต้องรู้จัก Diagram ของหลอดไฟ LED และเลือกให้ถูกต้องก่อนจะนำมาใช้ หลอดไฟ LED จะมี Driver ไฟ AC 220V  ติดตั้งอยู่ภายในหลอด ส่วนใหญ่แล้วจะมีการต่อไฟเข้าอยู่ 2รูปแบบ ดังนี้

  1. แบบต่อไฟเข้าหัว-ท้าย ควรสังเกตุ ข้อบ่งชี้การติดตั้งใช้งานและ Diagram ที่ข้างกล่องหรือระบุมาที่ขั้วหลอดไฟ เพื่อให้เลือกใช้ และต่อไฟเช้าได้ถูกต้อง ก่อนนำมาติดตั้งใช้งาน

.

Diagram A  ไฟเข้าหัว-ท้าย และการต่อใช้งานกับไฟ AC 220V           รูปฉลากบอกการต่อใช้งานหลอดไฟ LED

     การติดตั้งใช้งานกับโคมหลอด Fluorescent บัลลาสแกนเหล็กของเดิม ทำได้ง่ายดาย โดยถอด Starter ออกและใส่หลอดไฟ LED แทนหลอด Fluoresce ของเดิม และเปิดไฟใช้ได้เลย (หากเป็นบัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเดินสายใหม่ ถอดบัลลาสออก และต่อไฟตรงเช้าหลอด LED ตาม Diagram A)      

     ที่ขาของหลอด LED ทั้งสองด้าน ภายในจะต่อถึงกันทำให้สามารถต่อสายไฟ L-N เข้าหัว-ท้าย เพียงขาใดขาหนึ่งก็ได้ สามารถสลับหลอดไฟใส่ด้านใดก็ได้ สะดวกต่อการใช้งาน  

     2.      หลอดไฟ LED แบบไฟเข้าข้างเดียว และมี Protector Fuse มักจะเป็นหลอดไฟ LED Philips, Toshiba และอีกหลายยี่ห้อ ต้องดูสเป็ค ดูDiagram และข้อบ่งชี้การติดตั้งใช้งานและ ที่ข้างกล่องหรือที่หลอดไฟ

 

                   ไฟ AC เข้าที่ขา L-N ที่ปลายด้านที่ติดตั้ง Driver  ส่วนขาอีกด้าน ภายในจะต่อถึงกันภายในหลอด LED

       การต่อใช้งานกับขารางไฟ หรือโคมไฟเดิมสามารถทำได้สะดวกเช่นกัน โดยใส่ Protector Fuse ที่แถมมาด้วย ใส่แทน Starter และใส่หลอดไฟ LED  แทนหลอด Fluorescent เพียงเท่านี้ก็เปิดไฟใช้ได้เลย    

          6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED แทนหลอด Fluorescent แบบ EM บัลลาส

 

1)  ปิดสวิตซ์ไฟ

2) ถอดหลอดไฟเดิมออก

3) ถอดสตาร์ทเตอร์ออก

4) ใส่ฟิวส์แทนที่สตาร์ทเตอร์

5) ใส่หลอดไฟ LED แทนที่หลอดเดิม

6) เปิดสวิตซ์ไฟใช้งาน

สำหรับการติดตั้งใช้งานกับโคมไฟใหม่ หรือโคมเดิมที่เดินสายไฟใหม่แนะนำให้ใช้ Diagram ดังนี้ หลอดไฟบางรุ่นมีแถม Protector Fuse มาด้วยก็ควรใส่ Fuse หากไม่มีก็ต่อตรงตาม Diagram การเดินสายไฟแบบนี้จะทำให้สะดวกเมื่อติดตั้งใช้งานกับหลอดไฟ LED แบบไฟเข้าด้านเดียว โดยสามารถใส่หลอดสลับด้านใดก็ได้

 

- การต่อแบบมี Protector Fuse

 

- การต่อตรงไม่ใช้ Protector Fuse

 

หมายเหต;

      -หลดไฟ LED แบบไฟเข้าข้างเดียว หรือแบบหัว-ท้าย ต้องใช้กับรางไฟที่เดินสายสำหรับหลอดเฉพาะแบบเท่านั้น 

      -หลอดไฟ LED จะนำมาใช้กับโคมเดิมที่ติดตั้ง บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้ ต้องเดินสายไฟใหม่

      -บทความนี้เพื่อเป็นสาระ ความรู้สำหรับผู้ต้องการใช้งาน หลอดไฟ LED ให้ติดตั้งใช้งานอย่างถูกต้องปลอดภัย

      -ผู้เขียนขอขอบพระคุณแหล่งที่มาชองรูปภาพที่นำมาประกอบการแนะนำการใช้งาน ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย

Visitors: 245,482