จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด

การเดินท่อร้อยสายไฟในพื้นที่อันตราย ให้ให้ใช้ท่อ RSC หรือ IMC Conduit ที่ได้มาตรฐาน และติดตั้ง Sealing Fitting EYS หรือ EYK ห่างจากอุปกรณ์ไม่เกิน 45cm เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ซีลปิดผนึกภายในด้วย Compound และ Fiber เพื่อแยกส่วนอุปกรณ์กันระเบิดออกจากกัน เช่นปลั๊กไฟ สวิตช์ และโคมไฟ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.การติดตั้ง Motor และตู้ Control Motor ชนิดกันระเบิดในพื้นที่อันตราย มีสารเคมี สารไวไฟ ฝุ่นผง และเส้นใย ที่ติดไฟได้ง่าย

2.ตัวอย่างการติดตั้งโคมไฟ สวิตช์ และปลั๊กไฟ กันระเบิด

3.ตัวอย่างการติดตั้ง Emergency และ Exit Light กันระเบิดสำหรับพื้นที่อันตราย

 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กันระเบิด เดินท่อร้อยสายไฟและ Sealing Fitting แล้วให้ใช้ Sealing Compound ร่วมกับ Fiber  ใส่ลงไปภายในตัว Sealing Fitting ตามรูป เพื่อปิดกั้นภายในท่อ แยกส่วนอุปกรณ์กันระเบิดแต่ละส่วนเช่น สวิตช์ ปลั๊กและโคมไฟเป็นต้น

 

(ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูล โดยสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม)

Visitors: 245,486