จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

อุปกรณ์กันระเบิด Fitting ข้อต่อ สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

อุปกรณ์ ข้อต่อ สำหรับติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

Explosion proof for IEC.60079-0/1 Standard Zone 1 and Zone 2

1. Sealing Fittings กันระเบิด EY series ติดตั้งร่วมกับ Sealing compound และ Sealing Fiber เพื่อปิดผนึกแยกส่วนอุปกรณ์และท่อร้อยสายไฟ

EY Sealing ติดตั้งแนวตั้ง         EYK แนวนอน            EYD แนวตั้งมีรูDrain          EYL งอ 90องศา

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

อุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งในพื้นที่อันตราย 

2. Sealing Compound และ Sealing Fiber กันระเบิด ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์ EYพื่อปิดผนึกแยกส่วนอุปกรณ์และท่อร้อยสายไฟ

Sealing Compound คอมปาวด์             Sealing Fiber ไฟเบอร์

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

3. Elbow Unions กันระเบิด EUNL series ข้อต่อ-ข้องอ สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

4. Unions กันระเบิด EUN series ข้อต่อประกอบท่อ สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 4 นิ้ว

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

5. Nipple กันระเบิด ENP series ข้อต่อเกลียวนอกสองด้าน สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

6. Plug อุดกันระเบิด DSP series ปลั๊กอุดปลายท่อ เกลียวนอก สำหรับงานเดินท่อไฟฟ้า Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

7. Cable glands กันระเบิด ALL series เคเบิลแกลนIP65 (Non-Armored) สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 1/2 นิ้ว

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  

8. Cable glands กันระเบิด ALF series เคเบิลแกลนIP65 (Non-Armored) สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 นิ้ว

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

9. Cable glands กันระเบิด ALL3 series เคเบิลแกลนIP66 (Non-Armored) เกลียว 2ด้าน M+F สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 1/2 นิ้ว

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  

10. Cable glands กันระเบิด ALG series เคเบิลแกลนIP66 (Armored) สำหรับงานเดินท่อ Conduit ต่อกับสายไฟฟ้า มีขนาด ½ - 3 1/2 นิ้ว

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

11. Conduit Outlet Bodies Rectangular Boxes LB กันระเบิด ISB series ข้อต่อ LB สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 4 นิ้ว

ISB-L                                          ISB-R                                 ISBB

ISB-C 2ทาง                                  ISB-T 3ทาง                           ISB-X 4ทาง

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

12. Conduit Outlet Bodies RB Round Boxes กันระเบิด ERB series IP65 ข้อต่อตลับแยกสาย สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 2 นิ้ว

 

RBB2ทางออกหลัง          RBC2ทางตรง                  RBL2ทาง L

 

 RBT 3ทาง                          RBX4ทาง

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม  

13. Conduit Outlet Bodies ERB Round Boxes กันระเบิด ERB series IP67 ข้อต่อตลับแยกสาย สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 1 1/2 นิ้ว

                    ERBC2ทางตรง                          ERBC2ทาง L                 ERBT 3ทาง                      ERBX4ทาง

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

14. Flexible Couplings กันระเบิด ECUN series IP66 ท่ออ่อนและข้อต่อประกับ (Union) สำหรับงานเดินท่อ Conduit มีขนาด ½ - 4 นิ้ว ท่ออ่อนยาว 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 ซม.

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

15. Connector Reducer กันระเบิด ERD ERDS series สำหรับติดตั้งท่อ Conduit ½ - 4 นิ้ว

      Connector Enlargers and Plug กันระเบิด EED ETP series สำหรับติดตั้งท่อ Conduit ½ - 4 นิ้ว

                               ERD                                           ERDS                                     EED                        ETP

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

16. Monitor Boxes กันระเบิด DJM series สำหรับติดตั้ง Temperature Controllers และ Controller อื่นๆ

 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

 

17. Junction Boxes กันระเบิด JBB series IP65-IP66สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

18. Junction Box กันระเบิด JBR886 series สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

 *คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

19. Junction Boxes กันระเบิด B6103 series สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

 

 20. Junction Boxes กันระเบิด JBE series IP54-IP66สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

 

Visitors: 242,704