จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

การติดตั้งโคมไฟกันระเบิด สำหรับพื้นที่อันตราย

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากันระเบิด (Explosion Proof ) ในพื้นที่อันตราย

-  การเดินท่อร้อยสายไฟในพื้นที่อันตรายประเภทที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟ สวิตช์ควบคุม ข้อต่อ กล่องต่อสาย และท่อร้อยสายไฟ จะต้องเป็นชนิดทนการระเบิดป้องกันการเกิดประกายไฟได้ ตามมาตรฐาน NEC(National Electrical Code)

- การเดินท่อร้อยสายไฟและสายเคเบิลต้องสามารถป้องกันการผ่านของก๊าซ ไอระเหย และเปลวไฟจากส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังส่วนอื่นผ่านทางท่อร้อยสายไฟ ด้วยการติดตั้ง Sealing Fitting ที่ใส่สาร Compound ของท่อร้อยสายไฟก่อนเข้าถึงอุปกรณ์
- ใช่ท่อโลหะปานกลาง ข้อโค้ง ข้อต่อ IMC (Intermediate Metal Conduit) ที่มีเกลียว และสามารถทำเกลียวได้มากกว่า 5 เกลียว 
- ติดตั้ง Sealing Fitting ที่ใส่สาร Compound ของท่อร้อยสายไฟก่อนเข้ากล่องสวิตช์ควบคุม ตามมาตรฐานที่กำหนดให้ติดตั้งก่อนเข้าอุปกรณ์ระยะไม่เกิน 18 นิ้ว

(ที่มา http://php.diw.go.th/safety/wp-content/uploads/2015/01/25.pdf)

 

 

แบบประมาณการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด และอุปกรณ์การเดินท่อ ร้อยสายไฟในพื้นที่อันตราย 

 

 

 รูปโคมไฟกันระเบิด

FNR Sr.


 

         

รูปโคมไฟกันระเบิด

 DRTS Sr

 

 

 

การติดตั้งโคมไฟกันระเบิดหลอดไฟ LED หรือ Fluorescent แบบห้อยแขวนเพดาน

 

 

โคมไฟกันระเบิดหลอดไฟ LED หรือ CFL ติดเพดาน ติดผนัง หรือห้อยแขวน