จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Product etc. สินค้าอื่นๆ

 

สินค้าอื่น ๆ ที่ทางบริษัท Win Win Universe มีจำหน่าย

สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ 

โทร: 02-755-7383 , 02-754-8844

แฟกซ์: 02-755-7384

E-mail: suv@winwin-uni.com

 

 

       

Emergency Light - Exit Sign

ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ไฟสำรอง ป้ายทางออก ทางหนีไฟ

เพื่อความปลอดภัยสำหรับอาคาร สำนักงงาน และดรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 

 

 

โคมไฟแสงสว่างเพื่อการประหยัดไฟฟ้า เรียบร้อย สวยงาม

หลอดไฟ LED, LVD Induction, T5 และ T8

เพื่อการประหยัดไฟฟ้า ได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

SLA Battery แบตเตอรี่แห้ง

แบตเตอรี่แห้ง ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ใช้สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ Electronics

เครื่องสำรองไฟ UPS ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟทางออก เครื่องมือแพทย์

เครื่องวัด ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์อื่น ๆ

 

 

               

Deep Cycle Battery แบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่น

แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ ที่ออกแบบให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ออกมาใช้ได้สูงถึง 70-80%

ของความจุแบตเตอรี่ และสามารถประจุไฟกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำ ๆ

มีรอบการประจุและดึงพลังงานออกมาใช้ได้สูง จึงสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า

 

  

             

Voltage Stabilizer

เป็นเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ช่วยป้องกันปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่มีสภาวะผิดปกติ

จะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าตกจะปรับให้อยู่ในสภาวะปกติ

เหมาะสำหรับพื้นที่ ๆมีปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่

 

               

 

 

UPS Power Supply

เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติในกรณีที่ไฟจากการไฟฟ้าเกิดมีปัญหา

เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟดับ หรือไฟกระชาก โดยจะจ่ายพลังงานต่อเนื่องและมีคุณภาพในทุกสถานการณ์

ตลอดจน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

               

Solar Power System

ระบบพลังงานทดแทน โดย Solar Cell นำพลังงานจากแสงแดด จากธรรมชาติ

แปรรูปมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆมากมายให้ก่อเกิดประโยชน์

Visitors: 236,495