จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Fitting
 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Sealing Fittings

Degree of Protection: IP67

Protection class for IEC: Zone1, Zone 2

Conduit hub: 1/2"-4" NPT.

Type: EYS, EYK, EYL

 

 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

EDF Drain Fitting

Protection class for IEC: Zone1, Zone 2

Conduit hub: 1/2" NPT.

 

 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ENP Nipple

Degree of Protection: IP66

Protection class for IEC: Zone1, Zone 2

Conduit hub: 1/2"-2" NPT.

 

 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ERDS Reducers ETP Stopping plugs

Enlargers

Degree of Protection: IP54(without gasket) / 66(with gasket)

Protection class for IEC: Zone1, Zone 2

Standard Size: 1/2"-4" NPT.

 

 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

BH Conduit Bushings

Standard Size: 1/2"-2" NPT Conduit size

 

 

*คลิกรูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Stopping Plug,DSP, DSP2 Series

Degree of Protection: IP54(without gasket) / 66(with gasket)

Protection class for IEC: Zone1, Zone 2

Standard Size: 1/2"-2" NPT.

Visitors: 134,767