จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Push Bottons Emergency สวิทซ์ควบคุม กันระเบิด


 • C1-1+PBS+push+buttons_clipped_rev_13.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดPBS Push Buttons Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • C4-1+EPL+pilot+lights_clipped_rev_12.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ไฟสัญญาณเตือนชนิดแบบกันระเบิด EPL Pilot Lights Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • C5-1+PPBL+Combination+Push+Buttons+and+Pilot+Lights_clipped_rev_12.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดและไฟแจ้งเตือนกันระเบิด รวมเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อย PPBL Combination Push Butttons and Pilot Lights Degree of ...

 • C6-1+PBL3+Combination+Push+Buttons+and+Pilot+Lights_clipped_rev_12.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดและไฟแจ้งเตือนกันระเบิดรวมเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อยPBL3 Combination Push Buttons and Pilot Lights Degree of Pr...

 • C7-1+SSL+Selector+Switches_clipped_rev_12.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม SSL Selector Switches Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • C8-1+PEM+Emergency+Push+Buttons_clipped_rev_11.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม PEM Emergency Push Buttons Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • C11-1+PKS+Key+Selector+Switches_clipped_rev_11.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม PKS Key Selector Switches Degree of Protection : IP66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • C12-1+PPBLEM+Push+Button+with+Pilot+light+and+Emergency+Switch_clipped_rev_11.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม push button กันระเบิดที่รวมทั้งสามแบบเข้าด้วยกันมีทั้งไฟแจ้งเตือนปุ่มกดและปุ่มกดฉุกเฉินเตือนภัยแบบกันระเบิดPPBLEM Push Button with Pilot light and Emer...
Visitors: 89,587