จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

Push Bottons Emergency สวิทซ์ควบคุม กันระเบิด


 • exp63win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดPBS Push Buttons Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • exp64win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ไฟสัญญาณเตือนชนิดแบบกันระเบิด EPL Pilot Lights Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • exp65win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดและไฟแจ้งเตือนกันระเบิด รวมเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อย PPBL Combination Push Butttons and Pilot Lights Degree of ...

 • exp66win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สวิตซ์ปุ่มกดกันระเบิดและไฟแจ้งเตือนกันระเบิดรวมเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับที่มีพื้นที่ติดตั้งน้อยPBL3 Combination Push Buttons and Pilot Lights Degree of Pr...

 • exp67win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม SSL Selector Switches Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • exp68win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม PEM Emergency Push Buttons Degree of Protection : IP65/66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone 2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • exp69win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม PKS Key Selector Switches Degree of Protection : IP66 Protection class for IEC : Zone1 , Zone2 Conduit hub : 3/4" NPT.

 • exp70win.png
  *คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม push button กันระเบิดที่รวมทั้งสามแบบเข้าด้วยกันมีทั้งไฟแจ้งเตือนปุ่มกดและปุ่มกดฉุกเฉินเตือนภัยแบบกันระเบิดPPBLEM Push Button with Pilot light and Emer...
Visitors: 233,911