จำหน่ายแบตเตอรี่แห้ง, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก โคมไฟ หลอดไฟ, อุปกรณ์กันระเบิด สนใจสั่งซื้อโทร 02-755-7383 

โคมกันระเบิด High Bay หลอด LED / HID

โคมกันระเบิด High Bay LED /HID Wellglas Lighting Fixtures for Discharge Lamp

Lamp : LED / Mercury avpour , High Pressure sodium and Metal halide
Lamp holder : E27 , E40
Degree of Protection : IP66/67
Protection class For IEC : Zone1 , Zone2 
PDF  Data  :  
Visitors: 102,514